çalmak kelimesinin anlamı nedir ?

çalmak kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak
 • Örnek Metin İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı.
 • 2 Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
 • Örnek Metin Bir yandan mızıka istiklal havasını çalıyordu.
 • 3 Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak
 • Örnek Metin Fevkalade zekidir; iyi dans eder, piyano çalar, tenis oynar, ata biner, avcıdır, kayakçıdır.
 • 4 Ses çıkarmak, ses vermek (nesne almayan fiil)
 • Örnek Metin Hafif hafif ıslıklar çalan sesi eski keskinliğini kaybetmiştir.
 • 5 Atmak, çarpmak, vurmak.
 • 6 Yoğurt yapmak için sütü mayalamak, katıp karıştırmak
 • Örnek Metin Ana, inek sağar; yoğurt çalar, yayık vurur.
 • 7 Üzerine sürmek.
 • 8 Bozmak, zarar vermek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
 • 9 Kumaşın bir parçasını kesmek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 10 Madeni oymak, kalemle işlemek.
 • 11 Benzemek, andırmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Geniş alınlı, kırmızıya çalar, kahverengi saçlı, altın dişli tuhaf bir delikanlı gülümsedi.
 • 12 Zamanı boşa harcatmak, ziyan edilmesine yol açmak. mecaz
 • 13 Süpürmek, temizlemek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında
Çalmak Kelimesinin İngilizce çevirisi
Çalmak Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 almak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 2 araklamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz
 • 3 aşırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 4 çalma isim
 • 5 çırpmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 6 Decrescendo zarf, müzik
 • 7 dımbırdatmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 8 dövmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 9 götürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 10 isnat etmek
 • 11 kaldırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 12 karamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında
 • 13 konuşturmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)
 • 14 sırıklamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 15 tırtıklamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz
 • 16 tüydürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz
 • 17 üflemek (-e durum ekiyle kullanılan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 18 üfürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 19 vurmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 20 yürütmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
Birleşik Kelimeler
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 çalıp çırpmak
 • 2 çalmadan oynamak

Sponsor Yayın