çatı kelimesinin anlamı nedir ?

çatı kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
 • Örnek Metin Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.
 • 2 Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü.
 • 3 Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer.
 • 4 İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu.
 • 5 Barınılan, sığınılan yer. mecaz
 • 6 Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş. mecaz
 • 7 Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi. gramer
 • 8 Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu edebiyat
 • Örnek Metin Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız.
 • 9 Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. mineraloji
Çatı Kelimesinin İngilizce çevirisi
Çatı Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 çatı aktarmak
 • 2 çatıyı almak

Sponsor Yayın