ülkü kelimesinin anlamı nedir ?

ülkü kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
  • Örnek Metin Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.
  • 2 İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal
  • Örnek Metin Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!
  • 3 Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. felsefe
Ülkü Kelimesinin İngilizce çevirisi
Ülkü Kelimesinin Eş anlamları
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 İDEAL, ULAŞILMASI ZOR ÜSTÜN FİKİR, ÜSTÜN DÜŞÜNCE. TOPLUMU PEŞİNDEN KOŞUŞTURAN İDEAL. MESELÂ MÜSLÜMANLIKTA TEVHİD İNANCI, HIRİSTİYANLIKTA HAÇLI ZİHNİYETİ, YAHUDİLİKTE SİYONİST ANLAYIŞ, İNSANÎ SİSTEMLERDE BİR KISIM ÜSTÜN KAVRAMLAR.

Sponsor Yayın