MAKES BULMAK kelimesinin anlamı nedir ?

MAKES BULMAK kelimesi 2 veritabanında bulundu
Makes Bulmak Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 ağırsamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 2 anlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 3 barıştırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)
 • 4 beğenmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 5 bilmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 6 bulgulamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), felsefe
 • 7 bulma isim
 • 8 çıkarmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 9 çirkinsemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 10 çökmek (nesne almayan fiil)
 • 11 doğrultmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 12 düşünmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 13 etmek
 • 14 ıraksınmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında
 • 15 ilgilendirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)
 • 16 kalkmak (nesne almayan fiil)
 • 17 onmak (nesne almayan fiil)
 • 18 yabansımak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 19 yetişmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 20 yüzlenmek (nesne almayan fiil)
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 YANKILANMAK, BİR HUKUKÎ KONUNUN KANUN METNİNDE YER ALMASI.

Sponsor Yayın