ağır kelimesinin anlamı nedir ?

ağır kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Tartıda çok çeken, hafif karşıtı.
 • 2 Değeri çok olan, gösterişli
 • Örnek Metin Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi.
 • 3 Çapı, boyutları büyük.
 • 4 Çetin, güç
 • Örnek Metin Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu.
 • 5 Tehlikeli, korkulu, vahim.
 • 6 Sıkıntı veren, bunaltıcı.
 • 7 Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı
 • Örnek Metin Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum.
 • 8 Ağırbaşlı, ciddi
 • Örnek Metin Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı.
 • 9 Keskin, boğucu (koku)
 • Örnek Metin Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır.
 • 10 Sindirimi güç (yiyecek).
 • 11 Yoğun
 • Örnek Metin Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı.
 • 12 Uyanılması güç, derin (uyku).
 • 13 Kısık, alçak
 • Örnek Metin Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi.
 • 14 Güç işiten, sağır.
 • 15 Yavaş zarf
 • Örnek Metin Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu.
 • 16 Davranışları yavaş olan. mecaz
 • 17 Ağır sıklet. spor
Ağır Kelimesinin İngilizce çevirisi
Ağır Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 ağır almak
 • 2 ağır basmak
 • 3 ağır basmak
 • 4 ağır çekmek
 • 5 ağırdan almak
 • 6 ağır durmak
 • 7 ağır gelmek
 • 8 ağırına gitmek
 • 9 ağır işitmek (veya duymak)
 • 10 ağır kaçmak
 • 11 ağır ol!
 • 12 ağır oturmak
 • 13 ağır satmak
 • 14 ağır söylemek

Sponsor Yayın