ağız kelimesinin anlamı nedir ?

ağız kelimesi 6 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
 • 2 Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü.
 • 3 Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı
 • Örnek Metin Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.
 • 4 Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap.
 • 5 Koy, körfez, liman, yol vb. yerlerin açık yanı.
 • 6 Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
 • 7 Kesici aletlerin keskin tarafı
 • Örnek Metin Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı.
 • 8 Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği dil bilimi
 • Örnek Metin Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu.
 • 9 Kez, kere, defa.
 • 10 Üslup, ifade özelliği
 • Örnek Metin Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler.
 • 11 Uç, kenar.
 • 12 Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. mecaz
 • 13 Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. müzik
Ağız Kelimesinin İngilizce çevirisi
Ağız Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 ağız açmak
 • 2 ağız açmamak
 • 3 ağız açtırmamak
 • 4 ağız aramak
 • 5 ağız burun birbirine karışmak
 • 6 ağızda dağılmak
 • 7 ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
 • 8 ağızda sakız gibi çiğnemek
 • 9 ağız değiştirmek
 • 10 ağız dil vermemek
 • 11 ağız etmek
 • 12 ağız kullanmak
 • 13 ağızlara sakız olmak
 • 14 ağız satmak
 • 15 ağız tamburası çalmak
 • 16 ağız tıkamak
 • 17 ağız yapmak
 • 18 ağız yaymak
 • 19 ağız yer, yüz utanır
 • 20 ağız yoklamak
 • 21 ağza alınmaz (veya alınmayacak)
 • 22 ağza almamak
 • 23 ağza düşmek
 • 24 ağza koyacak bir şey
 • 25 ağza tat, boğaza feryat
 • 26 ağzı burnu yerinde
 • 27 ağzı çiriş çanağına dönmek
 • 28 ağzı dili bağlanmak
 • 29 ağzı dili kurumak
 • 30 ağzı dili tutulmak
 • 31 ağzı dolu dolu konuşmak
 • 32 ağzı kulaklarına varmak
 • 33 ağzı kurumak
 • 34 ağzı kurusun
 • 35 ağzı laf (veya lakırtı) yapmak
 • 36 ağzına almak
 • 37 ağzına almamak
 • 38 ağzına atmak
 • 39 ağzına bakakalmak
 • 40 ağzına baktırmak
 • 41 ağzına bir kemik atmak
 • 42 ağzına bir parmak bal çalmak
 • 43 ağzına bir şey (veya çöp veya lokma) koymamak
 • 44 ağzına bir zeytin verir, altına (veya ardına) tulum tutar
 • 45 ağzına burnuna bulaştırmak
 • 46 ağzına düşmek
 • 47 ağzına etmek
 • 48 ağzına geldiği gibi
 • 49 ağzına geleni söylemek
 • 50 ağzına gem vurmak
 • 51 ağzına kilit takmak (veya vurmak)
 • 52 ağzına kira istemek
 • 53 ağzına layık
 • 54 ağzına sağlık
 • 55 ağzına sakız olmak
 • 56 ağzına sürmemek
 • 57 ağzına taş almış
 • 58 ağzına tıkamak
 • 59 ağzına tükürmek
 • 60 ağzına verilmesini beklemek (veya istemek)
 • 61 ağzına vur, lokmasını al
 • 62 ağzına yakışmamak
 • 63 ağzına yüzüne bulaştırmak
 • 64 ağzında bakla ıslanmamak
 • 65 ağzında bırakmak
 • 66 ağzında büyümek
 • 67 ağzında çalkalanmak
 • 68 ağzında gevelemek
 • 69 ağzından
 • 70 ağzından baklayı çıkarmak
 • 71 ağzından bal akmak
 • 72 ağzından burnundan getirmek
 • 73 ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (veya işitmemek)
 • 74 ağzından çıkmak
 • 75 ağzından çıt çıkmamak
 • 76 ağzından dirhemle çıkmak
 • 77 ağzından dökülmek
 • 78 ağzından düşmemek (veya düşürmemek)
 • 79 ağzından girip burnundan çıkmak
 • 80 ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme
 • 81 ağzından kaçırmak
 • 82 ağzından kapmak
 • 83 ağzından lakırtı (veya laf) almak (veya çekmek)
 • 84 ağzından lokmasını almak
 • 85 ağzından yel alsın
 • 86 ağzında yaş kalmamak
 • 87 ağzını açacağına gözünü aç
 • 88 ağzını açıp gözünü yummak
 • 89 ağzını açmak
 • 90 ağzını açmamak
 • 91 ağzını aramak (veya yoklamak)
 • 92 ağzını bıçak açmamak
 • 93 ağzını bozmak
 • 94 ağzını burnunu çarşamba çanağına (veya pazarına) çevirmek
 • 95 ağzını burnunu dağıtmak
 • 96 ağzını dilini bağlamak
 • 97 ağzını havaya (veya poyraza) açmak
 • 98 ağzını hayra aç!
 • 99 ağzını kapamak
 • 100 ağzını kapamak (veya kilitlemek)
 • 101 ağzını kiraya vermek
 • 102 ağzını koklamak
 • 103 ağzını kullanmak (veya satmak)
 • 104 ağzını mühürlemek
 • 105 ağzının içine bakmak
 • 106 ağzının içine baktırmak
 • 107 ağzının içine girmek
 • 108 ağzının içi yangın yerine dönmek
 • 109 ağzının kaşığı (kalıbı veya lokması) olmamak
 • 110 ağzının mührü ile
 • 111 ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek
 • 112 ağzının perhizi yok
 • 113 ağzının suyu akmak
 • 114 ağzını öpeyim (veya seveyim)
 • 115 ağzını sıkı (veya pek) tutmak
 • 116 ağzını tıkamak
 • 117 ağzını toplamak
 • 118 ağzını (veya çenesini) tutmak
 • 119 ağzı oynamak
 • 120 ağzı sulanmak
 • 121 ağzı süt kokmak
 • 122 ağzı teneke kaplı (olmak)
 • 123 ağzı var dili yok
 • 124 ağzı varmamak
 • 125 ağzı yanmak
 • 126 ağzıyla kuş tutsa...

Sponsor Yayın