adalet kelimesinin anlamı nedir ?

adalet kelimesi 6 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
 • Örnek Metin Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ... çalışmaktır.
 • 2 Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları.
 • 3 Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme
 • Örnek Metin Germiyan'da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer.
 • 4 Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması.
Adalet Kelimesinin İngilizce çevirisi
Adalet Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 adalet dağıtmak
 • 2 adalete teslim etmek
 • 3 adalete teslim olmak
 • 4 adaletine sığınmak
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 EŞİTLİĞİ, KİŞİLER ARASI HAK VE HUKUKU GÖZETME, HERKESİN HAKKINI TANIMA, DENGE, EŞİTLİK.

Sponsor Yayın