akıl kelimesinin anlamı nedir ?

akıl kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
 • Örnek Metin Akıl yaşta değil baştadır.
 • 2 Hafıza, bellek
 • Örnek Metin Hâlâ aklımda o tufan yağmuru.
 • 3 Öğüt, salık verilen yol.
 • 4 Düşünce, kanı
 • Örnek Metin Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!
Akıl Kelimesinin İngilizce çevirisi
Akıl Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 akıl akıldan üstündür
 • 2 akıl akıl, gel çengele takıl
 • 3 akıl almak
 • 4 akıl almamak
 • 5 akıl almaz
 • 6 akılda kalmak
 • 7 akıldan çıkarmak
 • 8 akıldan çıkmak
 • 9 akıldan çıkmak
 • 10 akıldan çıkmamak
 • 11 akıldan geçirmek
 • 12 akıl danışmak
 • 13 akılda tutmak
 • 14 akıl durdurmak
 • 15 akıl erdirememek (veya ermemek)
 • 16 akıl erdirmek
 • 17 akıl etmek
 • 18 akıl havsala almamak
 • 19 akıl için yol (veya tarik) birdir
 • 20 akıl işi değil
 • 21 akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
 • 22 akıl öğretmek
 • 23 akıl sır ermemek
 • 24 akıl terelelli
 • 25 akıl var, yakın var (veya akıl var, izan var)
 • 26 akıl vermek
 • 27 akıl yaşta değil, baştadır
 • 28 akıl yormak
 • 29 akıl yürütmek
 • 30 akla fenalık vermek
 • 31 akla gelmeyen başa gelir
 • 32 akla gelmez
 • 33 akla hayale gelmez
 • 34 akla sığar gibi
 • 35 akla sığmak
 • 36 akla sığmamak
 • 37 akla (veya akıllara) durgunluk vermek
 • 38 aklı almamak
 • 39 aklı başa yaş getirir
 • 40 aklı başına gelmek
 • 41 aklı başından bir karış yukarı (veya yukarıda)
 • 42 aklı başından gitmek
 • 43 aklı başka yerde olmak
 • 44 aklı bir yerde olmak
 • 45 aklı bokuna karışmak
 • 46 aklı çıkmak
 • 47 aklı dağılmak
 • 48 aklı durmak
 • 49 aklı ermek
 • 50 aklı fikri bir şeyde olmak
 • 51 aklı gitmek
 • 52 aklı kalmak
 • 53 aklı karışmak
 • 54 aklı kesmek
 • 55 aklı kesmemek
 • 56 aklıma gelen başıma geldi
 • 57 aklımda!
 • 58 aklına bir şey gelmek
 • 59 aklına düşmek
 • 60 aklına esmek
 • 61 aklına geleni söylemek
 • 62 aklına geleni yapmak
 • 63 aklına gelmek
 • 64 aklına getirmek
 • 65 aklına koymak
 • 66 aklına koymak
 • 67 aklına sığdırmak
 • 68 aklına sığmamak
 • 69 aklına şaşayım (veya şaşarım)
 • 70 aklına takmak
 • 71 aklına turp sıkayım
 • 72 aklına tükürmek
 • 73 aklına uymak
 • 74 aklına yatmak
 • 75 aklına yelken etmek
 • 76 aklında kalmak
 • 77 aklından çıkarmamak
 • 78 aklından çıkmak
 • 79 aklından geçirmek
 • 80 aklından geçmek
 • 81 aklından zoru olmak
 • 82 aklında olsun!
 • 83 aklında tutmak
 • 84 aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)
 • 85 aklını başından almak
 • 86 aklını başka yere vermek
 • 87 aklını (bir şeyle) bozmak
 • 88 aklını çalmak
 • 89 aklını çelmek
 • 90 aklını kaçırmak
 • 91 aklını karıştırmak
 • 92 aklının bir köşesine yazmak
 • 93 aklının köşesinden geçmemek
 • 94 aklının terazisi bozulmak
 • 95 aklını oynatmak
 • 96 aklını peynir ekmekle yemek
 • 97 aklını şaşırmak
 • 98 aklını takmak
 • 99 aklınla bin yaşa
 • 100 aklı sonradan gelmek
 • 101 aklı takılmak
 • 102 aklı yatmak
 • 103 aklı zıvanadan çıkmak

Sponsor Yayın