arka kelimesinin anlamı nedir ?

arka kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı.
 • 2 Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi.
 • 3 Geri kalan bölüm, kısım.
 • 4 Art, peş.
 • 5 Otururken sırtın dayandığı yer
 • Örnek Metin Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu.
 • 6 İnsanın vücudu, bedeni
 • Örnek Metin Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı.
 • 7 Arkada olan, arkada bulunan. sıfat
 • 8 Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston sıfat, mecaz
 • Örnek Metin Memur olmak için büyük bir arka gerek.
 • 9 Geçmiş, geride kalmış zaman mecaz
 • Örnek Metin Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti.
Arka Kelimesinin İngilizce çevirisi
Arka Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 arka arkaya vermek
 • 2 arka bulmak
 • 3 arka çevirmek
 • 4 arka çıkmak
 • 5 arkada bırakmak
 • 6 arkada bırakmak
 • 7 arkada kalanlar (veya arkadakiler)
 • 8 arkada kalmak
 • 9 arkadan söylemek
 • 10 arkadan vurmak
 • 11 arka kapıdan çıkmak
 • 12 arka olmak
 • 13 arkası alınmak
 • 14 arkası gelmek
 • 15 arkası kesilmek
 • 16 arkasına almak
 • 17 arkasına bakmadan gitmek
 • 18 arkasına düşmek (veya takılmak)
 • 19 arkasında dolaşmak (veya gezmek)
 • 20 arkasından
 • 21 arkasından atlı kovalamak
 • 22 arkasından konuşmak
 • 23 arkasından koşmak
 • 24 arkasından sürüklemek
 • 25 arkasında yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak)
 • 26 arkasını almak
 • 27 arkasını bırakmak (veya bırakmamak)
 • 28 arkasını (birine) vermek
 • 29 arkasını (bir şeye) vermek
 • 30 arkasını dayamak
 • 31 arkasını getirememek
 • 32 arkasını sıvamak
 • 33 arkası olmamak
 • 34 arkası yere gelmemek
 • 35 arka vermek
 • 36 arkaya bırakmak (veya koymak)
 • 37 arkaya kalmak

Sponsor Yayın