bağışlamak kelimesinin anlamı nedir ?

bağışlamak kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek.
 • 2 Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
 • Örnek Metin Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu.
 • 3 Görevden çekmek, almak.
 • 4 Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" anlamlarında kullanılan bir söz.
Bağışlamak Kelimesinin İngilizce çevirisi
Bağışlamak Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 affetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 2 bağışlama isim
 • 3 bahşetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 4 helalleşmek (ile edatıyla kullanılan fiil)
 • 5 lütfetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 6 mağfiret etmek
 • 7 unutmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 8 vakfetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 9 vermek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 10 yarlıgamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), din bilgisi
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 bağışlamamak

Sponsor Yayın