babıali kelimesinin anlamı nedir ?

babıali kelimesi 2 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Osmanlı imparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı.
  • 2 İstanbul'da bu çevredeki basın mecaz
  • Örnek Metin Bütün Babıali yazı işçilerinin yazgısından Naci Sadullah da kurtulamadı.
  • 3 Osmanlı hükûmeti. mecaz
Babıali Kelimesinin Eş anlamları

Sponsor Yayın