Babıali anlamı nedir, Babıali ne demek ?

Kelime Anlamı

Osmanlı imparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı.
İstanbul'da bu çevredeki basınmecaz.
Bütün Babıali yazı işçilerinin yazgısından Naci Sadullah da kurtulamadı. H. Taner
Osmanlı hükûmeti.mecaz
Hepsini Göster

Eş Anlamlı Kelimeler

Hepsini Göster

BilgiSözlük mobil uygulaması ile telefonlarınızda

Bilgi Sözlük Apple App Store Uygulaması Bilgi Sözlük Android Uygulaması