bilmek kelimesinin anlamı nedir ?

bilmek kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
 • Örnek Metin Bu adam, bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye sezen bambaşka bir insandır.
 • 2 Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
 • Örnek Metin Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz.
 • 3 Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek.
 • 4 Tanımak, hatırlamak
 • Örnek Metin Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?
 • 5 Sanmak, varsaymak, farz etmek
 • Örnek Metin Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir.
 • 6 Sorumlu tutmak.
 • 7 İnanmak
 • Örnek Metin Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku.
 • 8 İşine gelmek, uygun bulmak.
 • 9 -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur.
 • 10 Saymak.
Bilmek Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 bildiğinden şaşmamak (veya kalmamak)
 • 2 bildiğini okumak
 • 3 bildiğini yapmak
 • 4 bildiğini yedi mahalle bilmez
 • 5 bildim bileli (veya bildik bileli)
 • 6 bilemedin (veya bilemediniz)
 • 7 bilerek
 • 8 bilir bilmez
 • 9 bilmem
 • 10 ... bilmemek
 • 11 bilmem hangi (veya kaç veya kim veya nasıl veya ne)
 • 12 bilmez

Sponsor Yayın