can kelimesinin anlamı nedir ?

can kelimesi 6 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
 • Örnek Metin Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 • 2 Yaşama, hayat
 • Örnek Metin Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım.
 • 3 Güç, dirilik
 • Örnek Metin Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu.
 • 4 Kişi, birey
 • Örnek Metin Benimle beraber dört canız .
 • 5 İnsanın kendi varlığı, özü
 • Örnek Metin Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan...
 • 6 Gönül
 • Örnek Metin Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade.
 • 7 Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 • 8 Çok içten, sevimli, sevilen, şirin sıfat
 • Örnek Metin Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.
 • 9 Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü ünlem
 • Örnek Metin Canlar! ... Açık olsun bahtınız.
Can Kelimesinin Türkçe Çevirisi
 • 1 kap
 • 2 teneke kutu
 • 3 konserve
 • 4 kodes
 • 5 buat
 • 6 -ebilmek
 • 7 -abilmek
 • 8 konserve yapmak
 • 9 Kanada
Can Kelimesinin İngilizce çevirisi
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 cana can katmak
 • 2 cana kıymak
 • 3 can alacak nokta (veya yer)
 • 4 can alıp can vermek
 • 5 cana minnet saymak (veya bilmek)
 • 6 can atmak
 • 7 can başına sıçramak
 • 8 can baş üstüne
 • 9 can bayılmak
 • 10 can beslemek
 • 11 can boğazdan gelir (veya geçer)
 • 12 can borcunu ödemek
 • 13 can bulmak
 • 14 can cana, baş başa
 • 15 can cümleden aziz
 • 16 can çekişmek
 • 17 can çekişmektense ölmek yeğdir
 • 18 can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz
 • 19 candan geçmek
 • 20 can dayanmamak
 • 21 can derdinde olmak
 • 22 can derdine düşmek
 • 23 can gelmek
 • 24 canı acımak
 • 25 canı ağzına (veya boğazına) gelmek
 • 26 canı burnuna (veya burnundan) gelmek
 • 27 canı burnundan çıkmak
 • 28 canı cana ölçmek
 • 29 canı canına (veya içine) sığmamak
 • 30 canı cehenneme
 • 31 canı çekilmek
 • 32 canı çekmek
 • 33 canı çıkasıca!
 • 34 canı çıkmak
 • 35 canı çıksın!
 • 36 canı gelip gitmek
 • 37 canı gelmek
 • 38 canı gibi sevmek
 • 39 canı gitmek
 • 40 canı ile oynamak
 • 41 canı ile uğraşmak
 • 42 canı istemek
 • 43 canı isterse
 • 44 canım!
 • 45 canım ciğerim
 • 46 canım dese, canın çıksın diyor sanmak
 • 47 canımın içi
 • 48 canımı sokakta bulmadım
 • 49 canına acımamak
 • 50 canına değmek
 • 51 canına ezan okumak
 • 52 canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek)
 • 53 canına kasdetmek
 • 54 canına kıymak
 • 55 canına minnet
 • 56 canına okumak
 • 57 canına rahmet
 • 58 canına susamak
 • 59 canına susamak
 • 60 canına tak demek (veya etmek)
 • 61 canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün)
 • 62 canına yandığım (veya yandığımın)
 • 63 canına yetmek
 • 64 canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak)
 • 65 canından geçmek
 • 66 canını acıtmak
 • 67 canını almak
 • 68 canını bağışlamak
 • 69 canını (bir yere) dar atmak
 • 70 canını burnundan getirmek
 • 71 canını cehenneme göndermek (veya yollamak)
 • 72 canını çıkarmak
 • 73 canını dişine almak (veya takmak)
 • 74 canının derdine düşmek
 • 75 canının içine sokacağı gelmek
 • 76 canını sıkmak
 • 77 canını sokakta bulmak
 • 78 canını vermek
 • 79 canını yakmak
 • 80 canın isterse!
 • 81 canı sağ olsun!
 • 82 canı sıkılmak
 • 83 canı yanan eşek attan yüğrük olur
 • 84 canı yanmak
 • 85 canı yerine gelmek
 • 86 canı yok mu?
 • 87 can kalmamak
 • 88 can kaygısına düşmek
 • 89 can olmak
 • 90 can sevecek bir şey
 • 91 can sıkmak
 • 92 can vermek
 • 93 can yakmak

Sponsor Yayın