düşman kelimesinin anlamı nedir ?

düşman kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
 • Örnek Metin Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır.
 • 2 Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
 • Örnek Metin Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor.
 • 3 Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
 • Örnek Metin Dostumuza güvenmeyelim de, düşmanımıza mı güvenelim?
 • 4 Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.). sıfat
 • 5 Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. mecaz
 • 6 Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. mecaz
Düşman Kelimesinin İngilizce çevirisi
Düşman Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 düşman başına
 • 2 düşman çatlatmak
 • 3 düşman düşmana gazel (veya Yasin) okumaz
 • 4 düşman olmak
 • 5 düşman (veya düşmanı) kesilmek

Sponsor Yayın