dar kelimesinin anlamı nedir ?

dar kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı.
 • 2 Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz
 • Örnek Metin Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu.
 • 3 Az, elverişsiz, sınırlı.
 • 4 Sıkıntılı
 • Örnek Metin Dar bir gün gelmiş birinden üç beş kuruş almışım, ne çıkar!
 • 5 Yetersiz. mecaz
 • 6 Güçlükle, ucu ucuna, ancak zarf
 • Örnek Metin En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile, akşam altı postasına dar yetiştiler.
Dar Kelimesinin İngilizce çevirisi
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 dara boğmak
 • 2 dara düşmek
 • 3 dara gelmek
 • 4 dara getirmek
 • 5 dar atmak
 • 6 darda bulunmak
 • 7 darda kalmak
 • 8 dar gelmek
 • 9 dar kaçmak
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 ÜLKE, YURT, TOPRAK.

Sponsor Yayın