diz kelimesinin anlamı nedir ?

diz kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer
 • Örnek Metin Köşeye yaslanmış, bir dizini altına almış, öteki dizini dikmiş, kolunu da uzatmış, anlatıyordu.
 • 2 Oturulduğunda uyluğun üst yanı.
Diz Kelimesinin İngilizce çevirisi
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 diz çökmek
 • 2 dize gelmek
 • 3 dize getirmek
 • 4 dizini (veya dizlerini) dövmek
 • 5 dizi (veya dizinin) dibinden ayrılmamak
 • 6 dizleri kesilmek (veya tutmamak)
 • 7 dizlerine kapanmak
 • 8 dizlerine kara su inmek
 • 9 dizlerinin bağı çözülmek

Sponsor Yayın