durmak kelimesinin anlamı nedir ?

durmak kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Hareketsiz durumda olmak
 • Örnek Metin Motorlu su taşıtlarından biri de, kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu.
 • 2 İşlemez olmak, çalışmamak
 • Örnek Metin Bileğimdeki saat durmuş.
 • 3 Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
 • Örnek Metin Yolda nerede çeşme gördümse durdum, elimi yüzümü yıkadım, su içtim.
 • 4 Dinmek, kesilmek.
 • 5 Varlığını sürdürmek.
 • 6 Var olmak.
 • 7 Beklemek, dikilmek
 • Örnek Metin Oturacak değil, ayakta duracak yer yok.
 • 8 Yaşamak.
 • 9 Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak.
 • 10 Kalmak
 • Örnek Metin Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış!
 • 11 Bir yerde olmak veya bulunmak
 • Örnek Metin Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu, çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu.
 • 12 Belli bir durumda, bir görevde bulunmak
 • Örnek Metin Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum.
 • 13 Ara vermek.
 • 14 Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.
 • 15 Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi. (yardımcı fiil)
Durmak Kelimesinin İngilizce çevirisi
Durmak Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 dur! (veya durun!)
 • 2 durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
 • 3 durduğu yerde
 • 4 dur durak (veya dur dinlen veya dur otur) yok
 • 5 durup dinlenmeden

Sponsor Yayın