eski kelimesinin anlamı nedir ?

eski kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı
 • Örnek Metin Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?
 • 2 Önceki, sabık
 • Örnek Metin Anlatışına bakılırsa, eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş.
 • 3 Geçerli olmayan
 • Örnek Metin Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir.
 • 4 Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
 • 5 Geçmiş çağlardaki
 • Örnek Metin Kendimi eski zamanların eski bir gecesinde gayet geç bir saatte sokakta dolaşıyorum sanıyordum.
 • 6 Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan.
 • 7 Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey isim
 • Örnek Metin Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum.
 • 8 Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz. isim, alay
Eski Kelimesinin İngilizce çevirisi
Eski Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 eski ağza yeni taam
 • 2 eski çamlar bardak oldu
 • 3 eski defterleri kapamak (veya yoklamak veya karıştırmak)
 • 4 eski hamam eski tas
 • 5 eski hayratı da berbat etmek
 • 6 eski köye yeni âdet getirmek
 • 7 eskiler
 • 8 eskisi kadar (veya gibi)
 • 9 eskisi olmayanın acarı olmaz

Sponsor Yayın