görmek kelimesinin anlamı nedir ?

görmek kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek
 • Örnek Metin Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm.
 • 2 Anlamak, kavramak, sezmek
 • Örnek Metin Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin.
 • 3 Yanına gidip konuşmak.
 • 4 Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
 • 5 Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak
 • Örnek Metin Hangi memlekete gitsek, resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük.
 • 6 Yapmak, etmek.
 • 7 Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak. (-den durum kiyle kullanılan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 8 Almak. (-den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 9 Bir şeye erişmek.
 • 10 Çok değer vermek.
 • 11 Bir işleme uğramak.
 • 12 Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak.
 • 13 Ziyaret etmek.
 • 14 Karşılaşmak, rastlaşmak.
 • 15 Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak.
 • 16 Sahne olmak, geçirmek.
 • 17 Saymak, herhangi bir şey gibi görmek.
 • 18 Gezmek
 • Örnek Metin Buraları o kadar güzel ki, biz buradayken gelip görmezsen, sonradan belki bir daha hiç gelip göremezsin.
 • 19 Vermek. teklifsiz konuşmada
 • 20 Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak. spor
Görmek Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 gör bak
 • 2 göreceği (veya göresi) gelmek
 • 3 göreyim seni
 • 4 görme!
 • 5 görmediğe (veya görmemişe) dönmek
 • 6 görmemek
 • 7 görmezden gelmek
 • 8 görüp göreceği rahmet bu
 • 9 görüp gözetmek
 • 10 gör (veya görürsün)
 • 11 ...-maya veya ...-meye görsün (veya gör)

Sponsor Yayın