göz kelimesinin anlamı nedir ?

göz kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Görme organı.
 • 2 Bazı deyimlerde, görme ve bakma.
 • 3 İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış.
 • 4 Bakış, görüş.
 • 5 Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
 • Örnek Metin Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?
 • 6 Delik, boşluk
 • Örnek Metin Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır.
 • 7 Çekmece.
 • 8 Terazi kefesi.
 • 9 Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar
 • Örnek Metin İnsanı gözle yiyip bitirirler.
 • 10 Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı.
 • 11 Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri.
 • 12 Bölüm, hane.
 • 13 Bazı yaraların uç bölümü.
Göz Kelimesinin İngilizce çevirisi
Birleşik Kelimeler
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 göz açamamak
 • 2 göz açıp kapayıncaya kadar
 • 3 göz açtırmamak
 • 4 göz alabildiğine
 • 5 göz almak
 • 6 göz ardı etmek
 • 7 göz atmak
 • 8 gözaydına gelmek (veya gitmek)
 • 9 gözaydın etmek
 • 10 göz boyamak
 • 11 göz değmek
 • 12 gözden çıkarmak
 • 13 gözden düşmek (veya düşürmek)
 • 14 gözden geçirmek
 • 15 gözden gönülden çıkarmak
 • 16 gözden ırak olan gönülden de ırak olur
 • 17 gözden kaçırmak
 • 18 gözden kaybetmek
 • 19 gözden kaybolmak
 • 20 gözden nihan olmak
 • 21 gözden uzaklaşmak
 • 22 gözden uzak tutmak
 • 23 gözden (veya gözünden) kaçmak
 • 24 gözden (veya gözünden) sürmeyi çalmak (veya çekmek)
 • 25 göz dikmek
 • 26 göz doldurmak
 • 27 göz doyurmak
 • 28 göze almak
 • 29 göze batmak
 • 30 göze çarpmak
 • 31 göze diken olmak
 • 32 göze gelmek
 • 33 göze girmek
 • 34 göze görünmek
 • 35 göze görünmemek
 • 36 göz etmek
 • 37 göze yasak olmaz
 • 38 göz gezdirmek
 • 39 göz göre göre
 • 40 göz görmeyince gönül katlanır
 • 41 göz gözü görmemek
 • 42 göz kamaştırıcı
 • 43 göz kamaştırmak
 • 44 göz kaş süzmek
 • 45 göz kesilmek
 • 46 göz kırpmadan
 • 47 göz kırpmak
 • 48 göz kırpmamak
 • 49 göz koymak
 • 50 göz kulak olmak
 • 51 gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek
 • 52 gözleri bayılmak
 • 53 gözleri berraklaşmak
 • 54 gözleri buğulanmak (veya bulutlanmak)
 • 55 gözleri çakmak çakmak (olmak)
 • 56 gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
 • 57 gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)
 • 58 gözleri dönmek
 • 59 gözleri evinden (veya yuvalarından) uğramak (veya fırlamak)
 • 60 gözleri fıldır fıldır etmek
 • 61 gözleri ışık içinde (veya ışıklı)
 • 62 gözleri kamaşmak
 • 63 gözleri kan çanağına dönmek (veya kanlanmak)
 • 64 gözleri kapanmak
 • 65 gözlerinden okumak
 • 66 gözlerine inanamamak
 • 67 gözlerini bayıltmak
 • 68 gözlerini belertmek
 • 69 gözlerini bitirmek
 • 70 gözlerini devirmek
 • 71 gözlerini fal taşı gibi açmak
 • 72 gözlerini kaçırmak
 • 73 gözlerinin içi gülmek
 • 74 gözlerinin içine kadar kızarmak
 • 75 gözleri parlamak
 • 76 gözleri sulanmak
 • 77 gözleri süzülmek
 • 78 gözleri takılıp kalmak
 • 79 gözleri velfecri okumak
 • 80 gözleri yaşarmak
 • 81 gözler önüne serilmek
 • 82 gözler önüne sermek
 • 83 gözle yemek
 • 84 göz süzmek
 • 85 gözü akmak
 • 86 gözü alışmak
 • 87 gözü almamak
 • 88 gözü arkada kalmak
 • 89 gözü bulanmak
 • 90 gözü büyükte olmak
 • 91 gözü çıkasıca
 • 92 gözü dalmak
 • 93 gözü değmek
 • 94 gözü doymak
 • 95 gözü dönesi
 • 96 gözü dönmek
 • 97 gözü dumanlanmak
 • 98 gözü dünyayı görmemek
 • 99 gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek)
 • 100 gözü gibi sevmek
 • 101 gözü gitmek
 • 102 gözü gönlü açılmak
 • 103 gözü görmemek
 • 104 gözü görmez olmak
 • 105 gözü göz değil
 • 106 gözü hiçbir şey görmemek
 • 107 gözü ısırmak
 • 108 gözü ilişmek
 • 109 gözü kalmak
 • 110 gözü kesmek
 • 111 gözü kesmemek
 • 112 gözü kızmak
 • 113 gözü korkmak
 • 114 gözü kör olsun
 • 115 gözüm! (veya gözümün nuru)
 • 116 gözüm çıksın (veya kör olsun)
 • 117 gözüm görmesin
 • 118 gözün aydın!
 • 119 gözünde
 • 120 gözünde büyümek
 • 121 gözünde büyütmek
 • 122 gözünden kıskanmak
 • 123 gözünden (veya gözlerinden) uyku akmak
 • 124 gözünde olmamak
 • 125 gözünde tütmek
 • 126 gözünde (veya gözlerinde) şimşek (veya şimşekler) çakmak
 • 127 gözüne bakmak
 • 128 gözüne batmak
 • 129 gözüne çarpmak
 • 130 gözüne diken olmak
 • 131 gözüne dizine dursun
 • 132 gözüne girmek
 • 133 gözüne hiçbir şey görünmemek
 • 134 gözüne ilişmek
 • 135 gözüne karasu inmek
 • 136 gözüne kestirmek
 • 137 gözüne sokmak
 • 138 gözüne uyku girmemek
 • 139 gözünü açmak
 • 140 gözünü açmak
 • 141 gözünü açmak
 • 142 gözünü ağartmak
 • 143 gözünü alamamak
 • 144 gözünü ayırmamak
 • 145 gözünü bağlamak
 • 146 gözünü bürümek
 • 147 gözünü çıkarmak
 • 148 gözünü daldan budaktan (veya çöpten) esirgememek (veya sakınmamak)
 • 149 gözünü doyurmak
 • 150 gözünü dört açmak
 • 151 gözünü gözüne dikmek
 • 152 gözünü hırs bürümek
 • 153 gözünü kırpmadan
 • 154 gözünü kin bürümek
 • 155 gözünü korkutmak
 • 156 gözünün bebeği gibi sevmek
 • 157 gözünün çapağını silmeden
 • 158 gözünün içine baka baka
 • 159 gözünün kuyruğuyla (veya ucuyla) bakmak
 • 160 gözünün önünden geçmek
 • 161 gözünün önünden gitmemek
 • 162 gözünün önünde olmak
 • 163 gözünün önüne gelmek
 • 164 gözünün üstünde kaşın var dememek
 • 165 gözünün (veya gözlerinin) içine bakmak
 • 166 gözünün (veya gözlerinin) önüne serilmek
 • 167 gözünün yaşına bakmamak
 • 168 gözünü sevdiğim
 • 169 gözünü seveyim
 • 170 gözünü toprak doyursun
 • 171 gözünü üstünden ayırmamak
 • 172 gözünü (veya gözlerini) açmak
 • 173 gözünü (veya gözlerini) açmak
 • 174 gözünü (veya gözlerini) (bir şeye) dikmek
 • 175 gözünü (veya gözlerini) duman bürümek
 • 176 gözünü (veya gözlerini) kan bürümek
 • 177 gözünü (veya gözlerini) kapamak
 • 178 gözünü (veya gözlerini) oymak
 • 179 gözünü yıldırmak
 • 180 gözünü yummak
 • 181 gözünü yummak
 • 182 gözü olmak
 • 183 gözü olmamak
 • 184 gözü önünde
 • 185 gözü sönmek
 • 186 gözü su içmemek
 • 187 gözü toprağa bakmak
 • 188 gözü tutmak
 • 189 gözü uyku tutmamak
 • 190 gözü (veya gözleri) açılmak
 • 191 gözü (veya gözleri) (bir şeyde veya bir şeyin üzerinde) olmak
 • 192 gözü (veya gözleri) kararmak
 • 193 gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak)
 • 194 gözü (veya gözleri) takılmak
 • 195 gözü (veya gözleri) üstünde (kalmak)
 • 196 gözü yememek
 • 197 gözü yılmak
 • 198 ... gözüyle bakmak
 • 199 gözüyle görmek
 • 200 gözüyle (veya gözleriyle) tartmak
 • 201 göz var, izan var
 • 202 göz yıldırmak
 • 203 göz yummak
 • 204 göz yummamak

Sponsor Yayın