geçmek kelimesinin anlamı nedir ?

geçmek kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir yerden başka bir yere gitmek
 • Örnek Metin Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim.
 • 2 Bir yandan girip diğer yandan çıkmak.
 • 3 Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek.
 • 4 Bir duruma uğramak, konu olmak.
 • 5 Bırakmak, vazgeçmek.
 • 6 Yaşamak. (-de durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 7 Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak (-den durum kiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Hakkın var... Ne çare ki bizden geçti, diye söyleniyor.
 • 8 Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek (-de durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı.
 • 9 Hastalık bulaşmak, sirayet etmek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 10 Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek. (-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 11 Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek. (-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 12 Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
 • Örnek Metin İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok.
 • 13 Yerini bırakıp başka yer almak. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 14 Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak (-den durum kiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler.
 • 15 Etki yapmak, işlemek. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 16 Görev almak. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 17 Kalmak, devrolmak. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 18 Geride bırakmak, aşmak. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 19 Tükenmek, bitmek, sona ermek (nesne almayan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Yavaş yavaş bu hırs geçer.
 • 20 Üstünlük sağlamak. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 21 Söylemeden veya bitirmeden atlamak. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 22 Zamanı aşmak, geride bırakmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu.
 • 23 Harcamak
 • Örnek Metin Bütün günüm seni takip etmekle geçti.
 • 24 Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 25 Birinden meşk etmek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 26 Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek.
 • 27 Sönmek (nesne almayan fiil)
 • Örnek Metin Ocak sönmüş, koru bile geçmişti.
 • 28 Yazılmak, girmek. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 29 Sürümü olmak, satılmak. (nesne almayan fiil)
 • 30 Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • Örnek Metin Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş, hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti...
 • 31 Kullanımda olmak, tedavülde olmak.
 • 32 Kabul edilemez olmak.
 • 33 Okulda, sınavda başarı göstermek. (nesne almayan fiil)
 • 34 Bir yere gidip oturmak. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 35 Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak. (nesne almayan fiil)
 • 36 Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. (nesne almayan fiil)
 • 37 Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. (yardımcı fiil), argo söz
 • 38 Çekiştirmek, yermek halk ağzında
 • Örnek Metin Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim.
Geçmek Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 akmak (nesne almayan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 2 atlamak (-den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 3 başlamak (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 4 becermek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 5 çekilmek (nesne almayan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 6 çıkmak (-den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 7 dağıtmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 8 fırçalamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 9 gaşyolmak (nesne almayan fiil), eskimiş
 • 10 geçme isim
 • 11 gitmek (-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 12 ilerlemek (nesne almayan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 13 kıvramak (nesne almayan fiil), halk ağzında
 • 14 olmak (nesne almayan fiil)
 • 15 oturmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 16 öldürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 17 savmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 18 sürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 19 yanlamak (nesne almayan fiil)
 • 20 zikrolunmak (nesne almayan fiil)
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 geçiniz
 • 2 geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni
 • 3 geçti Borun pazarı (sür eşeğini Niğdeye)
 • 4 geçtiği yoldan geçmek
 • 5 geçtim olsun
 • 6 geç (veya geç efendim!)

Sponsor Yayın