geçmek anlamı nedir, geçmek ne demek ?

Kelime Anlamı

Bir yerden başka bir yere gitmek.
Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim. T. Buğra
Bir yandan girip diğer yandan çıkmak.
Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek.
Bir duruma uğramak, konu olmak.
Yaşamak.(-de durum ekiyle kullanılan fiil)
Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak(-den durum kiyle kullanılan fiil).
Hakkın var... Ne çare ki bizden geçti, diye söyleniyor. R. N. Güntekin
Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek(-de durum ekiyle kullanılan fiil).
Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı. A. İlhan
Hastalık bulaşmak, sirayet etmek.(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek.(-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek.(-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak.
İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok. S. M. Alus
Yerini bırakıp başka yer almak.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak(-den durum kiyle kullanılan fiil).
Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler. S. F. Abasıyanık
Etki yapmak, işlemek.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Görev almak.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Kalmak, devrolmak.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Geride bırakmak, aşmak.(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
Tükenmek, bitmek, sona ermek(nesne almayan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil).
Yavaş yavaş bu hırs geçer. F. R. Atay
Üstünlük sağlamak.(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
Söylemeden veya bitirmeden atlamak.(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
Zamanı aşmak, geride bırakmak(-i durum ekiyle kullanılan fiil).
Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu. P. Safa
Harcamak.
Bütün günüm seni takip etmekle geçti. Y. K. Karaosmanoğlu
Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek.(-i durum ekiyle kullanılan fiil)
Birinden meşk etmek.(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek.
Sönmek(nesne almayan fiil).
Ocak sönmüş, koru bile geçmişti. N. Nâzım
Yazılmak, girmek.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Sürümü olmak, satılmak.(nesne almayan fiil)
Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil).
Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş, hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti... H. E. Adıvar
Kullanımda olmak, tedavülde olmak.
Kabul edilemez olmak.
Okulda, sınavda başarı göstermek.(nesne almayan fiil)
Bir yere gidip oturmak.(-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak.(nesne almayan fiil)
Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak.(nesne almayan fiil)
Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar.(yardımcı fiil), argo söz
Çekiştirmek, yermekhalk ağzında.
Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim. Halk türküsü
Hepsini Göster

İngilizce Çevirisi

to pass; to experience; to stop; to happen, to take place; to overtake; to beat, to outdo, to surpass, to exceed; to leave out; to omit; to skip; to be mentioned; to transfer; to be transmitted, to spread; to be current
Hepsini Göster

Eş Anlamlı Kelimeler

Hepsini Göster

Atasözleri

geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni
geçti Borun pazarı (sür eşeğini Niğdeye)
geçtiği yoldan geçmek
geç (veya geç efendim!)
Hepsini Göster

Birleşik Sözler

Hepsini Göster

BilgiSözlük mobil uygulaması ile telefonlarınızda

Bilgi Sözlük Apple App Store Uygulaması Bilgi Sözlük Android Uygulaması