geniş zaman kelimesinin anlamı nedir ?

geniş zaman kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başlar (başla-r), geliriz (gel-ir-iz), severim (sev-er-im) gibi.
Geniş Zaman Kelimesinin İngilizce çevirisi
Geniş Zaman Kelimesinin Eş anlamları

Sponsor Yayın