hakaret kelimesinin anlamı nedir ?

hakaret kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Onur kırma, onura dokunma.
  • 2 Küçültücü söz veya davranış.
Hakaret Kelimesinin İngilizce çevirisi
Hakaret Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • 1 hakaret etmek
  • 2 hakaret görmek
  • 3 hakaret saymak
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 AŞAĞILAMA, HORGÖRME. BİR KİMSEYE İKİDEN FAZLA KİŞELER HUZURUNDA KİŞİLİĞİNİ RENCİDE EDİCİ SÖZLER SARF ETME, NÂMUS VEYA HAYSİYETİNE DOKUNACAK BİR FİİL İSNAD ETME. TCK MD. 480.

Sponsor Yayın