halk kelimesinin anlamı nedir ?

halk kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
  • 2 Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
  • 3 Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
  • 4 Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
  • Örnek Metin Bütün köy halkı orada idi.
  • 5 Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
  • Örnek Metin Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir.
  • 6 Aydınların dışında kalan topluluk.
Halk Kelimesinin İngilizce çevirisi
Halk Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • 1 halka inmek
  • 2 halka verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı

Sponsor Yayın