hayret kelimesinin anlamı nedir ?

hayret kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
 • Örnek Metin ... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı.
 • 2 Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz. ünlem
Hayret Kelimesinin İngilizce çevirisi
Hayret Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 felaket isim
 • 2 olamaz sıfat
 • 3 şaşırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 4 şaşmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 hayret etmek
 • 2 hayrete (veya hayretlere) düşmek
 • 3 hayrette bırakmak
 • 4 hayretten donakalmak
 • 5 hayrette (veya hayretler içinde) kalmak
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 BEKLENMEDİK BİR ANDA İÇİNE DÜŞÜLEN ŞAŞKINLIK DURUMU, ŞAŞALAMA, ŞAŞIP KALMA.

Sponsor Yayın