iç kelimesinin anlamı nedir ?

iç kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
 • Örnek Metin Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir.
 • 2 Oyuk şeylerin boşluğu.
 • 3 Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 • 4 Toplu bir durumda bulunan kimse
 • Örnek Metin Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?
 • 5 Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 • 6 Ten ile dış giysiler arası
 • Örnek Metin Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum.
 • 7 Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 • 8 Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 • 9 Mide, bağırsak, karın.
 • 10 Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
 • Örnek Metin İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?
 • 11 Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan.
 • 12 Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım.
 • 13 Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan sıfat
 • Örnek Metin İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı.
 • 14 İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. sıfat
 • 15 Muhteva. mecaz
Iç Kelimesinin İngilizce çevirisi
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 iç açmak
 • 2 iç bağlamak
 • 3 iç çekmek (veya geçirmek veya içini çekmek)
 • 4 iç dökmek
 • 5 iç etmek
 • 6 iç geçirmek
 • 7 iç gıcıklamak
 • 8 içi açılmak
 • 9 içi alaylı, dışı kalaylı
 • 10 içi almamak
 • 11 içi bayılmak
 • 12 içi beni yakar, dışı eli (veya seni) yakar
 • 13 içi bulanmak
 • 14 içi burkulmak (veya sızlamak)
 • 15 içi cız etmek
 • 16 içi çekmek
 • 17 içi daralmak
 • 18 içi dayanmamak
 • 19 içi dışına çıkmak
 • 20 içi erimek
 • 21 içi ezilmek
 • 22 içi geçmek
 • 23 içi gitmek
 • 24 içi götürmemek
 • 25 içi hop etmek
 • 26 içi ısınmak
 • 27 içi içine geçmek
 • 28 içi içine sığmamak
 • 29 içi içini yemek
 • 30 içi kabul etmemek
 • 31 içi kalkmak (veya kabarmak)
 • 32 içi kan ağlamak
 • 33 içi kapanmak
 • 34 içi kararmak
 • 35 içinde duymak
 • 36 içinde kaybolmak
 • 37 içinden bir şeyler kopmak
 • 38 içinden çıkmak
 • 39 içinden geçirmek
 • 40 içinden geçmek
 • 41 içinden gelmek (veya gelmemek)
 • 42 içinden gülmek
 • 43 içinden kan gitmek
 • 44 içinden konuşmak
 • 45 içinden okumak
 • 46 içinden yanmak
 • 47 içinde yüzmek
 • 48 içine almak
 • 49 içine ateş atmak
 • 50 içine ateş düşmek
 • 51 içine atmak
 • 52 içine baygınlıklar çökmek
 • 53 içine çekilmek
 • 54 içine çekmek
 • 55 içine dert olmak
 • 56 içine doğmak
 • 57 içine dokunmak
 • 58 içine etmek
 • 59 içine hüzün çökmek
 • 60 içine işlemek
 • 61 içine kapanmak (veya çekilmek)
 • 62 içine kurt düşmek
 • 63 içine oturmak
 • 64 içine sıçmak
 • 65 içine sinmek (veya sinmemek)
 • 66 içine sokacağı gelmek
 • 67 içine tükürmek
 • 68 içini açmak
 • 69 içini bayıltmak (veya kıymak)
 • 70 içini boşaltmak
 • 71 içini çürütmek
 • 72 içini dökmek
 • 73 içini ezmek
 • 74 içini karartmak
 • 75 içini kemirmek
 • 76 içini kurt yemek (veya kemirmek)
 • 77 içinin ateşi küllenmek
 • 78 içinin (veya yüreğinin) yağı erimek
 • 79 içini okumak
 • 80 içini parçalamak (veya parça parça etmek)
 • 81 içini sarmak
 • 82 içini sıkmak
 • 83 içini yakmak
 • 84 içini yemek
 • 85 içi paralanmak (veya parçalanmak)
 • 86 içi pır pır etmek
 • 87 içi rahat etmek
 • 88 içi sıkılmak
 • 89 içi sızlamak
 • 90 içi sürmek
 • 91 içi titremek
 • 92 içi (veya midesi) kazınmak (veya kıyılmak)
 • 93 içi vık vık (veya fık fık veya pır pır) etmek
 • 94 içi yağ bağlamak
 • 95 içi yanmak
 • 96 iç tutmak (veya bağlamak)
Teknik Terimler Sözlüğü
 • 1 ıc

Sponsor Yayın