ilmühaber kelimesinin anlamı nedir ?

ilmühaber kelimesi 3 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge, hâl kâğıdı.
  • 2 Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kâğıdı.
Ilmühaber Kelimesinin İngilizce çevirisi

Sponsor Yayın