irade kelimesinin anlamı nedir ?

irade kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç
  • Örnek Metin Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı.
  • 2 İstenç. psikoloji
  • 3 Buyruk eskimiş
  • Örnek Metin Görülünce vurulması için irade bile var.
  • 4 İstek, dilek. eskimiş
Irade Kelimesinin İngilizce çevirisi
Irade Kelimesinin Eş anlamları
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 KASID, NİYET, BİR HUSUSTA KARAR VERME, PADİŞAH FERMANI. İSLÂM HUKUK FELSEFESİNE GÖRE İRADE İKİYE AYRILIR: I. İRADE-İ CÜZİYE: CÜZİ İRADE OLUP ALLAH TARAFINDAN İNSANLARA VERİLEN SEÇME VE İSTEME GÜCÜDÜR. II. İRADE-İ KÜLLİYE: KÜLLİ İRADE, ALLAH'IN MUTLAK YARATICI KUDRETİ VE FİİLLERİNDE MUTLAK SERBESTLİĞİDİR. KÜLLÎ İRADE YARATICI, CÜZÎ İRADE İSE DİLEYİCİ VE SEÇİCİDİR.

Sponsor Yayın