kaçırmak kelimesinin anlamı nedir ?

kaçırmak kelimesi 3 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak
 • Örnek Metin Büyükçe bir kız hemen onu kucaklayıp mektebin avlusuna kaçırmıştı.
 • 2 Bir işi belirlenen zamanda yapamamak.
 • 3 Zor kullanarak yanında götürmek.
 • 4 Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek.
 • 5 Yararlanamamak.
 • 6 Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak.
 • 7 Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak.
 • 8 Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak. hukuk
 • 9 Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek
 • Örnek Metin Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım.
 • 10 Sıvı, gaz vb.ni sızdırmak.
 • 11 İstemeyerek altını kirletmek. (-e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 12 Delirmek. (nesne almayan fiil)
 • 13 Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek.
 • 14 Birini veya bir şeyi göstermemek. (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 15 Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak. spor
 • 16 Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek. spor
Kaçırmak Kelimesinin Eş anlamları
 • 1 aşırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)
 • 2 azıtmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 3 çatlatmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 4 fevt etmek
 • 5 fırttırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), teklifsiz konuşmada
 • 6 hoşt ünlem
 • 7 kaçırma isim
 • 8 kaldırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 9 kaptırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 10 kışkırtmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 11 olmak (nesne almayan fiil)
 • 12 omuzlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil)
 • 13 ürkütmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil)

Sponsor Yayın