kalem kelimesinin anlamı nedir ?

kalem kelimesi 6 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
 • Örnek Metin Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.
 • 2 Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
 • Örnek Metin Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti.
 • 3 Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.
 • 4 Çeşit, tür.
 • 5 Bazı deyimlerde yazı. mecaz
 • 6 Yazar. mecaz
Kalem Kelimesinin İngilizce çevirisi
Kalem Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 kalem açmak
 • 2 kalem çekmek
 • 3 kaleme almak
 • 4 kaleme gelmek
 • 5 kaleme gelmemek
 • 6 kaleme (veya kaleme kâğıda) sarılmak
 • 7 kaleminden çıkmak
 • 8 kaleminden kan damlamak
 • 9 kalemi olmak
 • 10 kalemiyle yaşamak (veya geçinmek)
 • 11 kalem oynatmak
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 YAZI VASITASI, BÜRO, MAHKEME KALEMİ, YAZIŞMALARIN İDARE EDİLDİĞİ YER, GELEN-GİDEN EVRAK KAYIT YERİ.

Sponsor Yayın