kiriş kelimesinin anlamı nedir ?

kiriş kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.
  • 2 Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.
  • 3 Kasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon. anatomi
  • 4 Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası. matematik
  • 5 Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası. mimarlık
Kiriş Kelimesinin İngilizce çevirisi
Kiriş Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • 1 kirişi kırmak

Sponsor Yayın