meşveret kelimesinin anlamı nedir ?

meşveret kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma
  • Örnek Metin Ne kadar hükûmetler varsa, meşveret usulüne kabul etmiş.
  • 2 İki veya daha fazla kişinin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması.
Meşveret Kelimesinin Eş anlamları
  • 1 danışma isim
  • 2 danışmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • 1 meşveret etmek
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 DANIŞMA, UZMANLARA DANIŞIP İSTİŞAREDE BULUNMA. BÖYLE BİR HAREKET BİÇİMİ MÜSLÜMANLIKTA SÜNNET HALİNE GETİRİLMİŞ VE KUR'ÂN'DA "ONLARIN İŞLERİ ARALARINDA DANIŞMA SURETİYLEDİR..." BUYURULMIUŞTUR. DEMOKRASİLERİN TEMELİNDE DE TEORİDE DANIŞMA KURUMU VE KURALI MEVCUTTUR.

Sponsor Yayın