okumak kelimesinin anlamı nedir ?

okumak kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek
 • Örnek Metin Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.
 • 2 Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek
 • Örnek Metin Gazete bile okumak istemiyorum.
 • 3 Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek
 • Örnek Metin Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi.
 • 4 Şarkı, türkü, şiir vb.ni sesli olarak veya ezgi ile söylemek
 • Örnek Metin Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup dinliyoruz.
 • 5 Bir şeyin anlamını çözmek.
 • 6 Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek.
 • 7 Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak mecaz
 • Örnek Metin Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresinde, melalinde aşkının matemini okumayayım, diye mi?
 • 8 Sövmek, küfretmek. argo söz
 • 9 Bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek. halk ağzında
Okumak Kelimesinin İngilizce çevirisi
Okumak Kelimesinin Eş anlamları
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 okuyup üflemek
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 HALK ARASINDA NEFES ETMEK, BÜYÜ YAPMAK, SİHİRDE BULUNMAK, KARŞIDAKİNİN İŞİNİ BİTİRMEK. KAF OKUMAK, BİRİSİNİN ÖLMESİ İÇİN BİR KISIM DUALAR SÖYLEMEK KENDİSİNCE ETKİLİ OLDUĞUNA İNANDIĞI BEDDUALARDA BULUNMAK.

Sponsor Yayın