resmi evrak kelimesinin anlamı nedir ?

resmi evrak kelimesi 2 veritabanında bulundu
Resmi Evrak Kelimesinin Eş anlamları
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 RESMÎ BELGE, DEVLETE AİT YAZILAR VE SAİRELER. BİR KISIM KAMU KURUMLARINCA DÜZENLENEN EVRAK. MESELÂ NOTERLİKÇE, MAHKEMECE, NÜFUS İDARESİNCE DÜZENLENEN BELGELER GİBİ. BU TÜR EVRAK RESMİYET TAŞIDIĞINDAN BUNUN TAHRİFİ VE TAĞYİRİ DURUMUNDA RESMÎ EVRAKTA SAHTEKÂRLIK SUÇU İŞLENİLMİŞ OLMAKTADIR. BU TAHRİFÂT İLE ORTAYA BİR ZARAR ÇIKIYORSA KİŞİ BUNDAN SORUMLUDUR.

Sponsor Yayın