sıfat-fiil kelimesinin anlamı nedir ?

sıfat-fiil kelimesi 3 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Fiilden -an (-en), -r (-ır, -ir, -ur, -ür), -acak (-ecek) vb. eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, durum ortacı, partisip.
Sıfat-Fiil Kelimesinin Eş anlamları

Sponsor Yayın