sıkıştırmak kelimesinin anlamı nedir ?

sıkıştırmak kelimesi 3 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak.
 • 2 Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
 • 3 Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek
 • Örnek Metin İstanbul tren yahut vapurunda hele bir kimseyi biraz sıkıştırın, hemen çarpılır, çay semaveri gibi oturduğu yerde fıkır fıkır kaynamaya başlar.
 • 4 Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak.
 • 5 Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak
 • Örnek Metin Eline dolu bir kadeh sıkıştırdılar.
 • 6 Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak
 • Örnek Metin Anlattığına göre Niğde yakınlarındaki köylerden birinde imiş, sıkıştırmışlar. Jandarmalarla vuruşmuş.
 • 7 Zorlamak mecaz
 • Örnek Metin Kocakarı odadan çıktıkça ben Nuri'yi sıkıştırıyorum.
 • 8 Sarkıntılık etmek. argo söz
Sıkıştırmak Kelimesinin İngilizce çevirisi
Sıkıştırmak Kelimesinin Eş anlamları

Sponsor Yayın