sure kelimesinin anlamı nedir ?

sure kelimesi 5 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
 • Örnek Metin İmam Efendi, bir serviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı.
Sure Kelimesinin Türkçe Çevirisi
 • 1 emin
 • 2 şüphesiz
 • 3 kesin
 • 4 kesin
 • 5 muhakkak
 • 6 mutlak
 • 7 güvenilir
 • 8 sağlam
 • 9 emin
 • 10 elbette
 • 11 tabii
 • 12 kesinlikle
 • 13 şüphesiz
 • 14 tabii
 • 15 elbette
Sure Kelimesinin İngilizce çevirisi
Hukuk Terimleri Sözlüğü
 • 1 ÇOĞULU SUVERDİR. KUR'ÂN'DA YER ALAN AYRI AYRI BÖLÜMLER Kİ, TOPLAM 114 SÛRE BULUNMAKTADIR. HER BİR SÛRE DE PEK ÇOK ÂYETLERDEN MEYDANA GELMEKTEDİR. HZ. PEYGAMBERİN MEKKE DÖNEMİNDE NÂZİL OLANLARINA MEKKÎ SÛRE, MEDİNE DÖNEMİNDE NÂZİL O!ANLARIN DA MEDENÎ SÛRE DENİLMEKTEDİR. İNANÇLA KİŞİLERİN ISLAHI İLE İLGİLİ SURELER GENELLİKLE MEKKE'DE; HÜKÜMLER, KİŞİLERARASI İLİŞKİLER İLE DEVLET YÖNETİMİYLE İLGİLİ SURELER DE MEDİNE'DE NÂZİL OLMUŞTUR.
 • 2 MÜDDET, BELLİ BİR ÂN, ZAMAN.

Sponsor Yayın