terim kelimesinin anlamı nedir ?

terim kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
  • Örnek Metin Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.
  • 2 Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. mantık
  • 3 Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. matematik
  • 4 Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. matematik
  • 5 Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. matematik
Terim Kelimesinin İngilizce çevirisi
Terim Kelimesinin Eş anlamları

Sponsor Yayın