terim anlamı nedir, terim ne demek ?

Kelime Anlamı

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.
Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. F. R. Atay
Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.mantık
Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.matematik
Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.matematik
Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.matematik
Hepsini Göster

İngilizce Çevirisi

Hepsini Göster

Eş Anlamlı Kelimeler

Hepsini Göster

Birleşik Sözler

Hepsini Göster

BilgiSözlük mobil uygulaması ile telefonlarınızda

Bilgi Sözlük Apple App Store Uygulaması Bilgi Sözlük Android Uygulaması