yer kelimesinin anlamı nedir ?

yer kelimesi 4 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
 • 1 Yerküre.
 • 2 Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
 • Örnek Metin İzinsiz bir yere gitmek ne haddime?
 • 3 Gezinilen, ayakla basılan taban
 • Örnek Metin Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu.
 • 4 Bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, mahalle
 • Örnek Metin Anadolu'nun bazı yerlerinde eski bir kocakarı itikadı vardır.
 • 5 Durum, konum, vaziyet.
 • 6 Ülke, bölge.
 • 7 Görev, makam
 • Örnek Metin Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz?
 • 8 Önem.
 • 9 Herhangi bir şeye, bir işe ayrılmış bölüm veya alan.
 • 10 İz.
 • 11 Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa.
 • 12 Ekime elverişli toprak parçası, arazi.
 • 13 Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal.
 • 14 Otel, motel vb.nde kalınacak oda.
 • 15 Sinema ve tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk, sandalye
 • Örnek Metin Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi.
 • 16 Durum, konum. mecaz
Yer Kelimesinin İngilizce çevirisi
Birleşik Kelimeler
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • 1 yer açmak
 • 2 yer almak
 • 3 yer bakır gök demir kesilmek
 • 4 yer bulmak
 • 5 yer değiştirmek
 • 6 yerde kalmak
 • 7 yer demir gök bakır
 • 8 yerden göğe kadar
 • 9 yerden yere çalmak
 • 10 yerden yere vurmak
 • 11 yere bakan yürek yakan
 • 12 yere bakmak
 • 13 yere baktırmak
 • 14 yere batasıca (veya yere batsın)
 • 15 yere batmak
 • 16 yere çalmak
 • 17 yere geçmek
 • 18 yere göğe koymamak (veya koyamamak)
 • 19 yere sağlam basmak
 • 20 yere sermek
 • 21 yer etmek
 • 22 yere vurmak
 • 23 yere yığılmak
 • 24 yeri başka
 • 25 yeridir
 • 26 yeri gelmek
 • 27 yeri göğü ben yarattım demek
 • 28 yeri göğü birbirine katmak
 • 29 yeri göğü inletmek
 • 30 yeri göğü tırmalamak
 • 31 yeri göğü tutmak
 • 32 yerinde duramamak
 • 33 yerinde kalmak
 • 34 yerinden fırlamak
 • 35 yerinden oynamak
 • 36 yerinden oynatmak
 • 37 yerinde olmak
 • 38 yerinde saymak
 • 39 yerinde su çıkmak
 • 40 yerinde yeller esmek
 • 41 yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek)
 • 42 yerine geçmek
 • 43 yerine gelmek
 • 44 yerine getirmek
 • 45 yerine koymak
 • 46 yerine oturmak
 • 47 yerini almak
 • 48 yerini beğenmek
 • 49 yerini bulmak
 • 50 yerini doldurmak
 • 51 yerini ısıtmak
 • 52 yerini sevmek
 • 53 yerini tutmak
 • 54 yerini yapmak
 • 55 yerin kulağı var
 • 56 yeri olmak
 • 57 yeri öpmek
 • 58 yeri soğumadan
 • 59 yeri var!
 • 60 yeri yurdu belirsiz
 • 61 yer kabul etmez
 • 62 yer kaplamak
 • 63 yer kapmak
 • 64 yerle beraber
 • 65 yerle bir (veya yeksan) etmek
 • 66 yerle gök bir olsa
 • 67 yerlerde sürünmek
 • 68 yerlere geçmek
 • 69 yerlere kadar eğilmek
 • 70 yerleri süpürmek
 • 71 yer öpmek
 • 72 yer tutmak (veya tutmamak)
 • 73 yer vermek
 • 74 yer yarılıp içine girmek (veya yerin dibine girmek veya geçmek)
 • 75 yer yerinden oynamak

Sponsor Yayın