zıpçıktı kelimesinin anlamı nedir ?

zıpçıktı kelimesi 2 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Görgüsüz, fırsatçı kimse
  • Örnek Metin Bu kadar milyon nasıl olur da bu eğlenceler zıpçıktısına milyonlar yağdırır?
  • 2 Türedi sıfat
  • Örnek Metin Bu devir kâtipliğin itibardan düştüğü devirdir; halk arasında sünepe kâtip, zıpçıktı kâtip gibi tabirler kullanılır.
Zıpçıktı Kelimesinin İngilizce çevirisi

Sponsor Yayın