zilhicce kelimesinin anlamı nedir ?

zilhicce kelimesi 3 veritabanında bulundu
(TDK) Kelime anlamı Türk Dil Kurumu Veritabanı
  • 1 Ay takviminin on ikinci ayı, kurban ayı.
Zilhicce Kelimesinin Eş anlamları
Hukuk Terimleri Sözlüğü
  • 1 ARABÎ AYLARIN ONİKİNCİSİDİR. KURBÂN VE HACC İBÂDETİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU AY. HACC İBÂDETİNİ İÇERDİĞİ İÇİN ZİLHİCCE DENİLMİŞTİR.

Sponsor Yayın